ESITTELY

Lisäkoulutuksia:

- Alaraajojen tendinopatiat eli jännevaivat, Movedoc 2021
- Kansallinen diabetes ja jalka -symposium 2022
- Jalkaterapeuttien täydennyskoulutukset (jalkaterä, nilkka, polvi ja lonkka), Metropolia 2022/-23
- Terapeuttisen harjoittelun -päivät järjestäjänä SOMTY 2024

- Lukuisia lyhyitä kursseja

Anna-Mari Pahkala
Jalkaterapeutti AMK 

Olen koulutukseltani jalkaterapeutti (AMK). Valmistuin kolmen ja puolen vuoden koulutuksen jälkeen Helsingistä Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2017. Oman yritystoiminnan nykyisellä paikalla aloitin 2019 lokakuussa.

Olen aina halunnut auttaa ihmisiä ja sitä saan ehdottomasti tehdä jalkaterapeutin työssä. Liikunta ja terveys ovat minulle myös läheisiä aiheita ja nautin suunnattomasti siitä, että voin yhdistää nämä elementit työssäni. 

Alaraajojen ongelmista minulla on omakohtaista kokemusta lapsesta saakka ja uravalinta olikin loppujen lopuksi helppo tehdä, kun löysin jalkaterapian tutkinto-ohjelman. Alan suuntautuminen enemmän kuntoutukselliseen puoleen kiinnosti minua erityisesti ja sillä tiellä kiinnostuksen saralla ollaan edelleen. Siksi työskentely urheilijoiden ja aktiiviliikkujien parissa onkin lähellä sydäntäni. Oma lajitaustani on salibandyn puolelta, mutta harrastan monipuolisesti urheilua patikoinnista tennikseen. 

Minulle on tärkeää, että vastaanotollani asiakkaat tuntevat itsensä kuulluiksi ja perehdyn heidän vaivaansa perinpohjaisesti. Tavoitteenani on aina löytää vaivan perimmäinen syy, jotta en hoida pelkkää oiretta, vaan myös sen aiheuttajaa. 

Tietosuoja

Yritys käyttää GDPR:n (yleinen tietojasuoja-asetus) mukaisia tietosuojakäytäntöjä ja noudattaa laissa määrättyjä terveydenhuollon ammattihenkilön salassapitovelvoitteita. Potilasasiakirjoja käsitellään niin, etteivät muut kuin hoitoon osallistuneet henkilöt näe niitä.

Laissa velvoitetaan myös potilasasiakirjojen ja -kertomusten teosta. Potilaslain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin kaikki tiedot, jotka ovat tarpeellisia potilaan hoidon suunnittelemiseksi, järjestämiseksi, toteuttamiseksi ja seurannan turvaamiseksi.

Potilasasiakirjat säilytetään sähköisessä potilastietojärjestelmässä. Potilaalla on oikeus nähdä hänen tietonsa näin pyydettäessä. Yritys ei luovuta potilastietoja kolmansille osapuolille, kuin asiakkaan luvalla. Kuitenkin potilastiedot voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.

Lisätietoa GDPR:stä.